۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

افتخار آفاق، پژواک زمان

مستند بی بی سی فارسی درباره ی استاد آواز ایران بسیار زیبا و پرنکته بود، شجریان امروز اسطوره ای جاودانه شد، نه برای صدای بی همتا و فن آواز بی نظیرش، نه برای اجراهای روحانی و شورانگیزش، بلکه تنها به این علت او را می ستاییم و در برابر عظمت شخصیتش به احترام کلاه از سر بر می داریم که سکوت را سزاوار این مردم ندانست و لب به سخن گشود، شاید بهترین تعریف را خود استاد می گوید، هنرمند زبان گویای مردم خویش است!
شجریان مرغ سحری بود که ناله سر کرد، و چه زیبا در برابر این سوال که چرا موسیقی ایرانی غم انگیز است گفت: این تاریخ جامعه ی ماست.
برخود می بالم که در زمانی زیستم که او را درک کردم و دانستم با استعداد می توان به اوج و شهرت رسید اما برای اسطوره شدن باید گذشت، باید با شجاعت از واقعیت سخن گفت و با مردم بود.
درود بر خسرو آواز ایران محمدرضا شجریان