۱۳۸۸ بهمن ۱۲, دوشنبه

دین توهین به شأن انسانی است

دین توهین به شأن انسانی است. آدم هایی هستند که با یا بدون آن، کارهای خوب یا بد انجام می دهند، اما دین آنجایی به کار می آید که آدم های خوب کارهای بد انجام دهند."


Religion is an insult to human dignity. With or without it, you'd have good people doing good things and evil people doing bad things, but for good people to do bad things, it takes religion.'

استیون واینبرگ(۳ مه ۱۹۳۳) فیزیکدان آمریکایی
استیون واینبرگ(۳ مه ۱۹۳۳) فیزیکدان آمریکاییهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر