۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

زور و زر و تزویر

بسیار جالب بود که یک حرکت اعتصابی در بازار تهران دولت را به عقب نشینی واداشت، دولتی که همیشه برای رسیدن به خواسته هایش از هیچ گونه خشونی دریغ نمی داشت.
البته این دفعه اول نیست که بازاری ها در تصمیم گیری ها نقش ایفا میکنند. آن سه ضلع مثلث شومی که شریعتی می گفت:
زور و زر و تزویر.
در دیگر حکوت های دینی هم شاهد این مثلث بوده ایم، میدان نقش جهان اصفهان در زمان صفویه، بازار، کاخ عالی قاپو و مسجد.

مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند. ما دل به عشوه ای که دهیم، اختیار چیست؟"در تاريخ، طبقات قدرت‌مند حاکم عبارت بودند از سه لايه‌ای که يک طبقه‌ی حاکم را می‌ساختند: طبقه زورمند ، طبقه زرمند، و طبقه روحانی، که هم قدرت سياسی و هم قدرت اقتصادی و هم ايمانی خلق را در دست خود داشتند، و چه با هم هم‌ساز بودند و چه مخالف، به‌هرحال، سازش يا عدم سازش آنها بر سر حکومت بر خلق بوده است و نه برای خلق." علی شریعتی
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر