۱۳۸۸ دی ۹, چهارشنبه

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد ...هم رونق زمان شما نیز بگذرد//باد خزان نکبت ایّام ناگهان... بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد// آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام...بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد//ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز ...این تیزی سِنان شما نیز بگذرد// چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد... بیداد ظالمان شما نیز بگذرد//در مملکت چو غُرّش شیران گذشت و رفت... این عوعو ِ سگان ِ شما نیز بگذرد // آن کس که اسب داشت غُبارش فرونشست ...گَرد سُم خران شما نیز بگذرد // ای مُفتَخَر به طالع مَسعود خویشتن ...تاثیر اختران شما نیز بگذرد //این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید ...نوبت ز ناکسان ِ شما نیز بگذرد //بر تیر جَورتان ز تحمّل سپر کنیم... تا سختی کمان شما نیز بگذرد
((سروده ای سهمگین از سیف فرغانی))

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر