۱۳۸۸ دی ۱۷, پنجشنبه

من هم از محاربان دین شما هستم

من محاربم، زیرا در دین من کشتن و تجاوز جرم است، خدای من از اشک یک مادر عرشش می لرزد و با آه یک کودک آسمانش فرو می ریزد، من محاربم، زیرا کسی را به جرم عقیده مخالف مستحق مرگ نمی دانم، زیرا انسانیت را شریف تر از آن می دانم که بخواهم با دروغ و نیرنگ برای مادیات این دنیا تلاش کنم، من محارب زیرا که می بینم، می فهمم و نمی توانم چشمانم را برای آسودن بر جنایت های شما ببندم، نمی توانم ندا را فراموش کنم،نمی توانم آخرین نگاه او به دنیا را مانند شما فریبکارانه خطاب کنم، من محاربم زیرا به دینی که نمایندگانش خون مردم را حلال می دانند کافرم، و به خود میبالم که در دین شما استحقاق من و همفکرانم مرگ است.

۱ نظر: