۱۳۸۸ دی ۲۳, چهارشنبه

دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند

آقای کواکبیان، شما از یک سو دم از جنایات کهریزک و شهرک سبحان میزنید و از بی عدالتی شکوه داری، و از سوی دیگر هم خود را مرید و پیرو ولایت فقیه می دانی. به راستی در سخنانت می توان اثری از صداقت دید؟ در منطق شما از یک طرف مقتول مظلوم است و بی گناه و از طرف دیگر قاتل معصوم و نماینده ی خدا.
کدام ولایت را اصلی ترین رکن قانون می دانی؟ جناب کواکبیان، شما هم در نداشتن صداقت و منطق کم از همتای کیهانی خود ندارید، هرچند هویت و شخصیت شریعتمداری گویای ذات درونی اوست ولی شما به عنوان یک اصلاح طلب! و منتقدی حامی حقوق مردم در برنامه شرکت داشتید. شرکت در برنامه ای که حتی مجری هم به گفته ی خودتان بی نظر و بی طرف نیست.
آقای کواکبیان، نیکوتر است که موضع خودتان را صریحانه و به دور از هرگونه مصلحت اندیشی بیان کنید. "در نبرد حق و باطل، هرکه در جبهه ی حق نجنگد، از سربازان جبهه ی باطل است. خواه به نیایش باشد و خواه به خبط و گناه".

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر